ایستاده ظرفیت بالا تکنولوژي ها

تکنولوژي ها

image

ایستاده ظرفیت بالا

این دستگاه ها قابلیت تولید محلول گندزدا با ظرفیت های بالا و بهره برداری آسان را دارند. به دلیل استفاده از تکنولوژی پیشرفته در این سیستم ها، هزینه های جانبی پایین می باشد.