دیواری اتوماتیک تکنولوژي ها

تکنولوژي ها

image

دیواری اتوماتیک

این سیستم ها در عین حالی که تمام اتوماتیک و هوشمند می باشند، با نصب بر روی دیوار فضای کمی را در بر می­گیرند.