بی خطرسازی پسماند عفونی بی خطرسازی پسماند عفونی

بی خطرسازی پسماند عفونی

image

بی خطرسازی پسماند عفونی

مجموعه دانش دنیا سورن آب در حوزه مدیریت پسماندهای پزشکی- عفونی تجربه اجرایی و مشاوره چندین ساله به همراه دارد. در این خصوص ما فاز جدیدی از مدیریت و بی خطرسازی این نوع پسماندها را به دلیل ماهیت خطرناک و پتانسیل آسیب به گروه های مختلف را ارائه نموده ایم. این پسماندها در محل تولید امکان آسیب به پرسنل و افراد مجاور، در زمان جمع آوری و انتقال امکان نشت در محیط و آسیب به گروه های حمل کننده و در زمان بی خطرسازی پتاسیل بسیار بالایی در وارد نمودن آسیب به اپراتور خواهد داشت. در کنار این موارد اثرات مضری که در صورت نشت شیرابه یا تماس این پسماندها با محیط و افراد جامعه بر جای خواهند گذارد، ضرورت توجه ویژه به این گروه از پسماندهای پزشکی را دو چندان می نماید.
خدمات سورن آب در این خصوص در قالب یک پکیجی از مرحله تولید در محل آغاز شده و تا مرحله دفن در لندفیل های بهداشتی ادامه و تحت نظارت جدی قرار خواهد داشت:

مدیریت در محل تولید
ما با آموزش های حضوری افراد و گروه های تولید کننده این پسماندها در وهله نخست، سطح دانش و باور را نسبت به پتانسیل خطرزایی این مواد افزایش می دهیم که در نتیجه اراده لازم برای دغدغه­مندی جهت بی خطرسازی و مدیریت صحیح و عدم ترکیب با سایر پسماندها (پسماند های شهری) را تقویت می نماییم.

آماده سازی
در ادامه با ارائه برچسب های لازم جهت شناسایی و توجه بهتر با مشخصات ارائه شده در آیین نامه و ضوابط مدیریت این پسماند ها به همراه نحوه تکمیل آن در اختیار تولید کننده قرار خواهد گرفت. همچنین بسته بندی ویژه این پسماند ها مطابق با آیین نامه (کیسه زرد رنگ مقاوم قابل اتوکلاو) بر حسب نیاز ارائه خواهد شد. نحوه بسته بندی و نگهداری موقت تا مرحله جمع آوری نیز به این افراد آموزش داده خواهد شد.


جمع آوری و انتقال
پس از دریافت پسماند توسط تیم جمع آوری ایده گران سورن، مقادیر در محل وزن شده و در سیستم نرم افزاری ثبت و ضبط خواهد شد. در صوت بروز هر گونه خطا و تخلف از قانون (ترکیب پسماندهای تیزو برنده با سایر پسماندها و...) نیز، مستند لازم تهیه شده و در سامانه آنلاین نظارتی در محل ثبت خواهد شد.

بی خطرسازی
پسماندهای جمع آوری شده در ناوگان پس از انتقال به محل بی خطرسازی ابتدا در سیستم نرم افزاری ثبت شده و سپس، در ظروف انتظار (ظروف زرد رنگ) قرار خواهد گرفت. در زمان مقرر این پسماند ها در سیستم اتوکلاو بی خطرسازی قرار گرفته و عمل استریلیزاسیون انجام خواهد شد. در ادامه پسماندهای بی خطرسازی شده به ظروف خروجی (ظروف سبز رنگ) منتقل شده که در این مرحله، عمل استریل به پایان رسیده است.

دفن بهداشتی
پسماندهای بی خطرشده به محل دفن بهداشتی منتقل شده تا عملیات دفن مطابق با موارد آیین نامه صورت پذیرد. در این مرحله نیز طراحی ویژه ای از لندفیل های بهداشتی را متناسب با نوع پسماند ورودی و کیفیت کار در اختیار داریم.


مزاياي خدمات ایده گران سورن:
• ارائه پکیج کامل خدمات از مرحله تولید تا دفع نهایی
• سرمایه گذاری، طراحی، اجرا و بهره برداری در محل توسط ایده گران سورن بدون نیاز به بودجه
• کاهش هزینه­ها تا حد ممکن جهت فرهنگ سازی در محل تولید
• ارائه سیستم نظارتی برای ارگان ها و دستگاه های مسئول جهت نظارت دقیق
• ارائه نرم افزار مدیریتی شامل کلیه اطلاعات و تحلیل های هوشمند با کاربرد های مختلف
• تولید کلیه دستگاه ها و فرآیند های مورد نیاز بصورت بومی