گندزدایی دامداری گندزدایی دامداری

گندزدایی دامداری

image

گندزدایی دامداری و مرغداری

فناوری گندزدای پیشرفته سورن آب کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف به همراه دارد. این فناوری در صنعت دامداری مزایای منحصر بفردی را به همراه دارد.

در دامداری ها مصرف آب خام با کيفيت نامناسب بيولوژيکي سبب تسريع بيماري هاي دامي از يک طرف و آلودگي محيط کار و آلودگي ميکروبي موجود از سوی دیگر باعث افت کیفیت و نامناسب شدن محصولات آن ها مي گردد. این آلودگی ها از فرآیندها و بخش های مختلف یک واحد دامداری مانند: بخش تغذیه دام (انبارهای خوراک و خوراک سازی)، محل شیردوشی، اصطبل های مولد، سالن های مختلف تحرک، محل زایمان دام، فرآوری و انبار کود و ... اتفاق می­افتد. هزینه های سنگین سرمایه گذاری در صنعت دامداری و حساس بودن دام نسبت به آلودگی های میکروبی که گاهاً سبب انتقال به سایر دام ها و آلوده شدن محصولات می شود، ایجاد سیستمی جهت گندزدایی و استریل محیط (الکترولیز نمک طعام غشایی) بدون عوارض جانبی ماده های گندزدا (تنها با استفاده از نمک طعام خوراکی) را توجیه می نماید. ما آماده ایم تا اطلاعات تکمیلی را در این خصوص به صاحبان مشاغل دامداری ارائه نماییم.
محلول انحصاری که فناوري سورن آن را توليد مي­نمايد، در صنعت دامداري اثرات بسيار مثبت و چشمگيري را به وجود آورده که بخشي از مزاياي آن در ادامه ارائه شده است.

مزاياي فناوری سورن در دامداری:
• ضدعفوني کردن اصطبل­ها، انبارها و محل زایمان دام
• استريل سرد نمودن تمامي وسايل و ماشين آلات گاوداري و همچنين تمامي لوله ها و وسايل مورد استفاده در شير دوشي و...
• گندزدايي Teats و در نتيجه کاهش Somatic Cellcounts
• کاهش چشمگير بيماري­هاي دامي و در نتيجه طولاني تر شدن عمر دام
• کاهش چشمگير ميزان مصرف واکسن و خدمات دامپزشکي
• افزایش ظرفیت پرواربندی دام با افزودن محلول سوروکت این فناوری به خوراک دام
فناوری گندزدای پیشرفته سورن آب کاربرد گسترده ای در صنایع مرغداری به همراه دارد. توجه به آلودگی زیاد مراکز جوجه کشی به انواع میکروارگانیسم­ها (عوامل قارچی و باکتریایی) به ویژه گونه­های آسپرژیلوس، تشخیص این آلودگی ها و حذف یا پیشگیری از آنها بسیار ضروری به نظر می رسد.
در مرغداری ها مصرف آب خام با کيفيت نامناسب بيولوژيکي سبب تسريع بيماري هاي دامي از يک طرف و آلودگي محيط کار و آلودگي ميکروبي موجود از سوی دیگر باعث افت کیفیت و نامناسب شدن محصولات آن ها مي گردد. این آلودگی ها در فرآیندها و بخش های مختلف یک واحد مرغداری مانند: سالن تغذیه، بخش هچر و ستر (بخش انکوباسیون)، ساختمان پرورشی جوجه­ها، بستر، قفس و... اثر گذاشته و مشکلات بعدی را بوجود خواهد آورد. هزینه­های سنگین سرمایه گذاری در صنعت مرغداری و حساس بودن صنعت مرغداری نسبت به آلودگی های میکروبی که گاهاً سبب انتقال به سایر دام ها و آلوده شدن محصولات می شود، ایجاد سیستمی جهت گندزدایی و استریل محیط (الکترولیز نمک طعام غشایی) بدون عوارض جانبی ماده های گندزدا (تنها با استفاده از نمک طعام خوراکی) را توجیه می نماید. ما آماده ایم تا اطلاعات تکمیلی را در این خصوص به صاحبان مشاغل مرغداری ارائه نماییم.

محلول انحصاری که فناوري سورن آن را توليد مي­نمايد، در صنعت مرغداری اثرات بسيار مثبت و چشمگيري را به وجود آورده که بخشي از مزاياي آن در ادامه ارائه شده است.

مزاياي فناوری سورن در مرغداری:
• ضدعفوني کردن کلیه بخش ها شامل سالن تغذیه، بخش هچر و ستر (بخش انکوباسیون)، ساختمان پرورشی جوجه­ها، بستر، قفس و...
• استریل سرد کلیه وسایل مورد استفاده در مرغداری
• افزایش سلامت دام و بهره وری بیشتر
• ضد عفونی نمودن محل آزمایشگاه و سالن های شست و شو
• کاهش بیماری های دامی و تلفات دام