گندزدایی فاضلاب گندزدایی فاضلاب

گندزدایی فاضلاب

image

گندزدایی فاضلاب

یکی دیگر از موارد استفاده مهم فناوری سورن در گندزدایی فاضلاب های صنعتی و خانگی می باشد. وجود انواع میکروارگانیسم ها و عوامل بیماری زا در فاضلاب های خانگی شهرها، روستاها، شهرک های مسکونی، واحدهای صنعتی و بیمارستانی همواره نگرانی های بهداشتی بسیاری را در جوامع ایجاد نموده است. خصوصاً اگر پساب خروجی در آبیاری مزارع، فضای سبز، باغات و زمین های کشاورزی استفاده گردد و یا اینکه در منابع حساس آب نظیر رودخانه ها، دریاچه ها و حتی منابع آب زیرزمینی تخلیه شود.
سیستم های گندزدایی فاضلاب سورن فضای کمی را اشغال کرده و در گندزدایی فاضلاب بسیار قدرتمند عمل می کنند. ظرفیت گندزدایی یک واحد به تنهایی از 250 هزار لیتر در روز تا 5 میلون لیتر در روز (بسته به فرآیند، کیفیت آب خام و سطح آلودگی) با امکان افزایش مقیاس برای طراحی های بزرگ تر متغیر است.
مزایای استفاده از دستگاه سورن در گندزدایی فاضلاب
• توان کاهش کلیه باکتری ها و عوامل بیولوژیک بیماری زا به زیر حد استاندارد
• انعطاف پذیری بالا در نصب و راه اندازی
• کم بودن فضای مورد نیاز جهت نصب در تصفیه خانه ها در مقایسه با سایر روش ها
• هزینه های پایین بهره برداری در مقایسه با روش های متداول
• عدم تأثیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی فاضلاب نظیر کدورت، TDS، TSS، سختی و...
• تأمین کلر باقیمانده به مقدار نیاز و در حد کاملا استاندارد، به منظور تصفیه ثانویه بعد از تخلیه به محیط
• استفاده از نمک و الکتریسیته به میزان ناچیز به عنوان تنها مواد اولیه مورد نیاز
• بی خطرسازی کامل پساب تصفیه شده جهت استفاده در آبیاری
• ارتقاء کیفیت گیاهان آبیاری شده و کاهش مصرف کود و سم
• کاهش مقدار TSS (اگر عوامل آلی باشند) به مبزان حداقل 40 درصد
• کاهش قابل توجه مبزان جلبک ها و کف زیان در مسیر انتقال فاضلاب بعد از نقطه تزریق و توقف کامل آنها بعد از شروع بهره برداری
• کاهش میزان بو در زمان مصرف پساب تصفیه شده
• حذف کامل ریسک خطرات ناشی از حمل و نقل، ذخیره سازی و استفاده مواد شیمیایی گندزدا نظیر گاز و پودر کلر در محل تصفیه خانه
• نیاز به تأسیسات زیربنایی کمتر و بهره برداری ساده تر و کم هزینه تر در مراحل اولیه تصفیه فاضلاب
• کاهش محصولات جانبی خطرناک تولیدی در فرآیند گندزدایی