دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D) دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D)

دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D)

دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D)

تمام توسعه و پیشرفت مجموعه ما از طریق پژوهش در دپارتمان R&D صورت خواهد گرفت. ما در این واحد با بهره گیری از متخصصان با تجربه، هزینه و زمان زیادی را صرف تحقیق و توسعه دانش فنی خود نموده تا از این طریق بتوانیم دامنه متنوعی از خدمات محیط زیست، آب و فاضلاب، سامانه های گندزدایی آب، نرم افزارها و سامانه های الکترونیکی، مشاوره، پشتیبانی و آموزش را به جامعه ارائه دهیم.
ما در سورن ابتدا مشکلات پیش رو که از ناحیه مشتریان یا نیازهای جامعه و صنعت است را در این واحد به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. تیم تحقیقاتی ابعاد مختلف مسئله را تجزیه و تحلیل نموده و کلیه راه حل های موضوع پس از تحقیقات و آزمون سنجی تشریح خواهد شد. گزینه­ی نهایی حل مسئله به عنوان راه­ حل در این دپارتمان ارائه شده و به طور متمرکز برنامه­ریزی خواهد شد. طراحی و ارائه فناوری نهایی به تیم فنی واگذار شده و این دپارتمان بر کلیه مراحل ارائه فناوری نظارت خواهد نمود. ما آماده ایم تا با تکیه بر متخصصان خود در این دپارتمان، مشکلات صنعتی گروه های مختلف مشتریان را در حوزه محیط زیست (گندزدایی پیشرفته آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، سیستم های آب و فاضلاب) را در تمامی ابعاد مرتفع نماییم.


اهداف دپارتمان
ما در این دپارتمان اهداف زیر را دنبال می نماییم:
• تشریح مشکلات حوزه محیط زیست و سلامت کشور جهت ارائه راه حل
• ارائه راه حل های بهینه در جهت مرتفع ساختن مسائل
• طراحی و اجرای فناوری های مورد نیاز
• ارائه مشاوره فنی و تخصصی در محل
• عیب یابی سیستم های در مدار