دپارتمان مهندسی نرم افزار و سامانه­های الکترونیکی دپارتمان مهندسی نرم افزار و سامانه­های الکترونیکی

دپارتمان مهندسی نرم افزار و سامانه­های الکترونیکی

دپارتمان مهندسی نرم افزار و سامانه­های الکترونیکی

ما در ایده گران سورن، تلفیقی از تکنولوژی و تجارب فنی متخصصان خود را در قالب خدمات نرم افزاری و سامانه­های الکترونیکی در این دپارتمان ارائه خواهیم نمود. راه حل­های بهینه و کارآمدی متناسب با نیاز های جامعه در حوزه محیط زیست، پسماند، فاضلاب های شهری، نخاله های ساختمانی، آب و... را در جهت مرتفع نمودن مشکلات موجود با توسعه نرم افزاری ها و سامانه­های الکترونیکی منحصر به فرد ارائه نموده ایم. همچنین این آمادگی در این دپارتمان وجود دارد که در سایر حوزه­های مربوطه، نرم افزارهای فنی و مهندسی را توسعه و اجرا نماید.
ما در بدو کار، نرم افزار مدیریت فاضلاب های شهری، رستورانی، بهداشتی و... را همزمان با آغاز نخستین پروژه ساماندهی ناوگان حمل فاضلاب های کشور بصورت الکترونیکی در استان البرز ارائه نمود ایم. ما سعی نموده ایم تا با ایجاد تمایز در کیفیت خدمات قابل ارائه، شکل جدیدی از فناوری را معرفی نماییم.

اهداف دپارتمان
ما در این دپارتمان اهداف زیر را دنبال می نماییم:
• طراحی و اجرای نرم افزار و سامانه الکترونیکی مدیریت فاضلاب و ناوگان حمل
• طراحی و اجرای نرم افزار و سامانه الکترونیکی مدیریت پسماندهای پزشکی (عفونی، تیز و برنده)
• طراحی و اجرای بانک اطلاعات فاضلاب های شهری و رستورانی