دپارتمان محیط زیست و مدیریت پسماند دپارتمان محیط زیست و مدیریت پسماند

دپارتمان محیط زیست و مدیریت پسماند

دپارتمان محیط زیست و مدیریت پسماند

در این دپارتمان تجارب بسیار ارزنده ای را در طی سالیان متمادی فعالیت خود کسب نموده ایم که برخی از این موارد بصورت انحصاری متعلق به دانش متخصصان ماست. برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با کشورهای اروپایی نظیر آلمان، کانادا، اتریش و... احاطه کامل ما را در طراحی، ساخت و بهره برداری از مراکز دفع پسماند صنعتی و خطرناک، لندفیل های بهداشتی و انحصاری، بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی و عفونی، راه حل های بازیافت پسماندهای صنعتی و شهری، مدیریت نخاله های عمرانی، راه حل های بهینه ساماندهی ناوگان حمل فاضلاب و... را تقویت نموده است.
ما در این دپارتمان خدمات ارزنده­ای را به منظور مدیریت و بی خطرسازی پسماندهای پزشکی در چند استان ایجاد نموده ایم. در این خصوص پکیج های ویژه خدمات شهری شامل مدیریت و ساماندهی ناوگان حمل پسماندهای مایع (فاضلاب شهری، رستورانی، بهداشتی، صنعتی)، ساماندهی پسماندهای عمرانی- ساختمانی، مدیریت پسماندهای پزشکی- عفونی، پسماندهای صنعتی و ویژه را به گروه های مختلف ارائه می نماید.

اهداف دپارتمان
ما در این دپارتمان اهداف زیر را دنبال می نماییم:
• ارائه خدمات اجرایی مدیریت پسماندهای پزشکی- عفونی
• ارائه پکیج خدمات مدیریت پسماندهای شهری (رستورانی، شهری، بهداشتی، صنعتی)
• ارائه خدمات ساماندهی مدیریت پسماندهای ساختمانی- عمرانی
• طراحی و اجرای مراکز مدیریت انواع پسماندهای صنعتی، ویژه و پزشکی
• طراحی لندفیل های اختصاصی انواع پسماندها در کلاس های ایمنی مختلف مطابق با استاندارد اروپا