دپارتمان مشاوره، پشتیبانی و آموزش دپارتمان مشاوره، پشتیبانی و آموزش

دپارتمان مشاوره، پشتیبانی و آموزش

دپارتمان مشاوره، پشتیبانی و آموزش

این دپارتمان، اساتید مختلف دانشگاهی و کارشناسان مجرب را به منظور ارائه خدمات مشاوره در طراحی، اجرا و بهره برداری حوزه های مختلف کاری به کار گرفته است. همچنین در تکمیل خدمات مشاوره، دوره های آموزشی زیست محیطی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریت در سطح کشور پوشش داده است. ما با بهره­گیری از اساتید دانشگاه های تراز اول کشور، دوره های آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه را در چندین استان و در سطوح مختلف برگزار نموده ایم. کارگزاران ما نیازها و سرفصل های مورد نیاز گروه های کاری خود را در حوزه آموزش به ما ارائه داده و ما نیز متناسب با آن پکیج کامل آموزش تخصصی زیست محیطی را در حوزه انواع پسماند های صنعتی و ویژه، پزشکی، آب و فاضلاب، گندزدایی پیشرفته آب و سایر موارد مرتبط ارائه خواهیم داد.
در حوزه مشاوره نیز متخصصان ایده گران سورن آمادگی میزبانی مشاوره تخصصی در تمام سطوح کارشناسی تا عالیه را در حوزه های زیست محیطی خواهند داشت. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر از سوابق و توانایی های متخصصان ما در حوزه آموزش و مشاوره فنی و تخصصی، با سورن آب تماس حاصل فرمایید.

اهداف دپارتمان
ما در این دپارتمان اهداف زیر را دنبال می نماییم:
• ارائه خدمات مشاوره فنی زیست محیطی در بخش های مختلق کاری توسط کارشناسان و اساتید مجرب
• ارائه خدمات آموزش تخصصی توسط اساتید دانشگاهی مجرب
• ارائه خدمات آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی، شهری، ساختمانی، فاضلاب (سرفصل های این بخش در سه سطح کارشناسی، مدیران و پیشرفته طراحی و اجرا شده است.)
• ارائه خدمات آموزشی مدیریت پسماندهای پزشکی