درباره ما درباره ما

درباره ما

درباره شرکت سورن آب

ما یک رویکرد جامع برای بهبود صنعت گندزدایی آب ارائه می دهیم.
شرکت دانش بنیان ایده­گران سورن آب از سال 1393 فعالیت رسمی خود را به عنوان یک مجموعه دانش بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی ­تکنیک تهران) آغاز نمود و با استقرار در برج فناوری این دانشگاه، در حال ارائه خدمات دانش ­بنیان به سراسر کشور می­باشد. بهره­گیری از تجارب متخصصان و اساتید دانشگاهی در این سورناب، این شرکت و در مرتبه بالاتر کشور ایران را به عنوان سومین کشور دارنده تکنولوژی گندزدایی آب و فاضلاب با استفاده از الکترولیز نمک طعام غشایی مطرح نمود. هم اکنون کلیه پکیج های این مجموعه در سراسر کشور و همچنین سایر کشورها با بهترین عملکرد در حال ارائه خدمات می باشند.